Příměstské tábory, e-tabory

Příměstský tábor jako volnočasová aktivita

Příměstské tábory organizujeme jako volnočasovou aktivitu dětí.  V poslední době díky velké vlně zájmu dětí i rodičů narůstá popularita příměstských táborů.

Rozdíl mezi příměstským a pobytovým táborem

Pobytové tábory jsou aktivity vícedennní – zpravidla sedmi nebo čtrnáctidenní. Děti mají zajištěno ubytování a stravování pocelou dobu pobytu.

Příměstské tábory jsou aktivity bez ubytování. Děti ráno přicházejí, absolvují program a večer odcházejí domů. Strava může i nemusí být zajištěna, děti si mohou přinést jídlo s sebou. U nás od pondělí do pátku 9 - 18 hodin (16-14 péče)

Příměstské tábory, termíny

Program příměstských táborů se uskutečňuje v letních měsících. Probíhá každý týden o letních prázdnin, a to v pondělí až pátek. Nabízí dětem sportovně-zábavný týden plný tenisu a zajímavých aktivit. Pro děti a mládež od 4 do 15 let, začátečníky i mírně pokročilé.

Výhody příměstských táborů

Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři tenisu, ale i kamarádi. Rodiče mají zajištěnou péči o své děti v pracovních dnech. Účastníci příměstského tábora jsou v kolektivu svých vrstevníků, naučí se něčemu novému a užijí si spoustu radosti a zábavy.

Tématická nabídka příměstských táborů

Příměstský tábor je zaměřen na tenis a odpolední pestrý program. Děti hrají míčové hry (prohlubujeme cit pro míč, odhad, koordinaci), Navštívíme ZOO, chodíme plavat, zkoušíme základy minigolfu, bowlingu a mnoho dalších volnočasových aktivit.

Místo příměstských táborů

Program na každý den pozměňujeme dle aktuální nabídky v Praze, či Brně.

V Praze:

  • VŠTJ Ekonom, ul. Na Třebešíně 1/3215, Praha 3
  • Hřiště Na Františku Kozí ulice, Praha 1
  • Sportcentrum Avion Letňany
  • Sportcentrum Řepy

V Brně:

  • TJ Komín ul. Svratecká

Přihlásit své dítě můžete pomocí přihlášky.